Lectio Divina

«Ordet er deg nær, i din munn og ditt hjerte, så du kan leve etter det.»
5. Mos 30:14

Lectio Divina er en praksis med røtter tilbake til oldkirken. St. Benedict innførte dette i sin klosterregel på 400-tallet. Det sies han brukte tre timer med Lectio Divina hver dag. Han så denne praksisen som en vei til å kunne gi mer av seg selv til Gud, og å ta imot mer av alt Gud har å gi.

Lectio Divina betyr hellig lesning.
Guigo II, en Kartusianer- munk, beskrev Lectio Divina som en stige med fire trinn du kan klatre på inn i himmelen og få åpenbart de himmelske hemmeligheter.
Guigo II trekker linjer tilbake til 1. Mosebok og stigen Jakob så i sin drøm som var reist på jorden og nådde til himmelen. Guds engler steg opp og ned på den, og Gud sto over den.
Englenes reise mellom himmelen og jorden, kan forståes slik at englene møter oss med all åndelig velsignelser og bærer våre bønner opp til Gud. Gud som står på toppen av stigen og støtter den, kan forståes som at han alltid er villig til å hjelpe den som ønsker å klatre trinnene uten frykt eller tvil om at en slik stige
kan være til hjelp på din spirituelle vei.

Lectio Divina består av 4 stadier:
Lectio (lese) – Meditatio (meditasjon) – Oratio (bønn) – Contemplatio (kontemplasjon)

Trinn 1: Lectio – lese
Les og se på Guds ord med hele deg. Åpne ikke bare dine ører, men også ditt hjertes hørsel. Bli var på Guds nærvær, og la ditt hjertes ører berøres av Guds stille stemme. Gud taler gjennom sitt ord, noen ganger veldig rolig, og nesten uhørlig. Bli derfor stille inni deg, fall til ro og skap deg ytre ro. Les sakte og ta deg god tid. Når du setter ned tempoet, er det lettere å være oppmerksom på Guds bevegelser i ditt indre, hvilket ord han har for deg. Vær oppmerksom på om du stopper opp og undrer deg over noe, eller om det er noe spesielt som rører ved deg?

Trinn 2: Meditatio – meditasjon
Smak på det du opplever taler til deg i teksten. Repeter og bruk tid med ordet. Hvil mens du bruker tid på å fordøye og ta til deg essensen av hva Gud vil vise deg. Gjør som Maria, la ordet forankres i ditt hjerte (Luk 2:51). Vær åpen for hva Gud vil gi deg gjennom teksten.

Trinn 3: Oratio – bønn
Bønn er her forstått som dialog med Gud, som å gi av seg selv til Gud og å åpne seg for Gud. Gud som inviterer deg inn i sin omsorgsfulle favn.
Bønn, med et dedikert ønske fra dypet av ditt hjerte om å eie det gode, og unngå det onde.
Tillat ordet du har inntatt og meditert over å berøre deg og forandre deg dypt i ditt indre. Snakk med Gud, gi av ditt hjerte.
Gud inviterer deg til å gi over til han alle dine sår og vanskelige opplevelser, også dine negative erfaringer knyttet til ditt trosliv.

Trinn 4: Contemplatio –kontemplasjon
Kontemplasjon, ikke som i å tenke eller vurdere, men som i å hvile i Guds nærvær. Hvile i hans favn, han som gjennom sitt ord
virker i deg og er istand til å forvandle deg og helbrede deg.
Gjennom å lese, leter du etter den salige lykken. I meditasjon finner du den. Bønnen ber om en virkeliggjøring av den og i kontemplasjonen lar Gud deg nyte den. De tre første trinnene medfører en aktivitet fra din side, mens i det siste er du vitne til at Gud kommer med sine gaver.

Guigo II bruker bildet med alabastkrukken og den kostbare salven (Matt 26,7). Lesing henter opp krukken. Meditasjonen knuser den så du kan kjenne salvens sødme. Du aner at den
virkelige følelsen kommer fra Gud, men du smaker ikke ordentlig ennå. I bønn ber du om å få oppfylt lengselen etter å smake salvens sødme i Gud, om å bli fylt helt og fullt. I kontemplasjonen nyter du sødmen spre seg i deg, fylle deg og helbrede deg. Her salver og utruster Gud deg med sin dyrebareste salve.