Lederutrustning

Areopagos Danmark utdanner ledere i Bønn i Bevegelse i Danmark. Utdannelsen strekker seg over minimum et år, og deltagerne forplikter seg til å:

Integrere Bønn i Bevegelse i sin personlige praksis, tilpasset egen hverdag.
Delta på en oppstartshelg og en oppfølgingsdag i løpet av det første semester. Delta på en til to oppfølgingsdager det andet semester.
Legge til rette for samlinger i lokalsamfunnet hvor Øyvind Borgsø kommer og leder 3-5 samlinger det første semester.
Overta ledelsen av samlingene fra starten av semester to.
Motta veiledning.
Stå inne for Areopagos’ verdigrunnlag. Som leder skal du utrustes til å lede samlinger med Bønn i Bevegelse i regi av Areopagos. Du blir dermed også en «Areopagos-ambassadør».

Utdannelsesforløpet koster ingen penger, annet enn reiseutgifter i forbindelse med samlingene. Ta kontakt hvis dette er interessant for deg.