DVD med instruksjoner av ti ulike øvelser som hjelper deg med å falle til ro, inkludere kroppen i bønnen og være tilstede.

Fem av øvelsene er knyttet til boka med samme navn.

DVD’en er på norsk, dansk og engelsk.

Length: 60 minutes

Languages: Norsk, dansk og engelsk

Watch The DVD Trailer Below