Oppmerksomhetstrening hjelper deg med å holde hodet kaldt og hjertet varmt i hverdagens prøvelser.

Denne CD har 4 ulike guidede oppmerksom-hetsøvelser som hjelper deg med å å falle til ro og være nærværende i øyeblikket.

Oppmerksomhetstrening øker din evne til å håndtere stress, og hjelper deg med å komme i bedre kontakt med deg selv, din sanne identitet.

Er du godt på plass i deg selv, og oppmerksom overfor kroppens signaler og årsaker til egen adferd, er det lettere å ta imot, og å gi kjærlighet. Du vil da erfare mer harmoni i deg selv og i dine omgivelser.

Øvelsene er gode avspenningsøvelser, og de kan også brukes til innsovning.

Listen To The Samples Below