Resitasjonsmeditasjon

Stans, smak og kjenn på Guds livsforvandlende ord..
Hold opp med hverdagens hektiske gjøremål og fall til ro i kropp
og sinn. La Guds ord hvile i din gane og smak på ulike kvaliteter i
det. Tygg på det og bruk tid med det. La det synke ned i kroppen
din, inn i hjertet ditt. Kjenn på gjenklangen i ditt indre. Hva har
det å fortelle deg? La ordets sødme bre seg rundt i alle deler av
kroppen. Se hvordan det forandrer seg og blir livgivende for deg
der du er akkurat her og nå.
Gud er en levende Gud, en Gud som virker i deg til din fullkomne
glede. Guds ord er istand til å forvandle deg, til å forankre seg i
deg, til å lede deg i ditt liv og til å holde deg til Gud. Ikke søk
etter svar, eller en spesiell tone, men bare stans, smak og kjenn
på Guds livgivende ord. Gjenta ordet og la det klinge. Ikke søk
etter forklaringer eller åpenbaringer. Søk Gud og han vil la seg
finne.

«Salig er den som grunner på Guds lov dag og natt.»
Salme 1.

Jesusetterfølgere verden over følger en tradisjon med linje tilbake
til oldkirken, og jødisk tradisjon, med å resitere bibelord.
Salmene er mye brukt og resitasjon er et godt brukt middel til å
huske bibeltekster.
I klosterbevegelsen var det vanlig å lytte til høytlesning av
skriften. Den delen som rørte spesielt ved de, tok de med seg
gjennom hele dagen. De tygde på det, gumlet, smakte og dvelte
ved denne passasjen gjennom alle sine daglige gjøremål. De så
på den fra forskjellige vinkler, delte det opp og studerte ett og ett
ord. De snudde og vendte på det, og lot det synke ned i hjertet så det skulle forankres der.

Et begrep som ofte ble brukt var ”ruminatio”. I dette ordet ligger
det å tygge lenge, sakte, opp, ned, ut og inn igjen, å drøvtygge.
Har du noen gang sett en ku når den drøvtygger? Den inntar
maten, som så går gjennom mange stadier, hvor den brytes opp,
eltes og forandres for så spre næring rundt i hele systemet. Kua
hviler, mens den lar næringen fra maten strømme rundt og gi den
krefter. Slik kan du bearbeide Guds ord. Innta det rolig i en hellig
hvile, for så å tygge av de første lagene av betydning og trenge
lenger inn til kjernen i det budskapet som ligger i teksten.