Sitater om kropp og bønn:

Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.
Paulus’ brev til Romerne 12,1

Å be med kroppen er en form for bønn hvor sjelen benytter seg av kroppens lemmer til å løfte seg mer inn i overgivelsen til Gud. Slik vil sjelen, som beveger kroppen, bli beveget av kroppen.
St. Dominikus

Gud, jeg ber bedre til deg gjennom bare å puste.
Jeg ber bedre til deg ved å gå, enn å snakke.
Thomas Merton

Lar du Jesus forenes med ditt åndedrett, vil du lære å kjenne stillheten.
Johannes Klimakos

Å inndra kroppen i bønnen er en viktig nøkkel for å åpne deg for Guds rike som er inne i deg, og avdekke den indre, åndelige bønnens skattkammer i ditt hjerte.
Filokalia

Kroppen er for Gud, og Gud er for kroppen.
1. Kor 6,13

Å be vil si å låse opp all rom i min kropp og i min sjel, i det bevisste og i det ubevisste i meg og la Gud tre inn, for at han skal leve i og opplyse hele mitt livs hus.
Anselm Grün

Mennesket er aldri større enn når det kneler.
Blaise Pascal

Å dra kroppen inn i sin gudstjeneste kan gi troen en real ansiktsløftning.
Peter Halldorf

La oss alltid ha blikket vendt mot vårt hjertes dyp og minnes Gud uten opphold.
Diadochos av Fotike

Gud kan ikke møte oss når vi ikke er hjemme hos oss selv. Vi er virkelig hos oss selv i den grad vi tør åpne alle rom, følelser, kroppens bevegelser og tanker for Gud.
Joachim Grün

Vil du erkjenne Gud, så lær først å kjenne deg selv.
Evagrius Ponticus

Min kropp kan vise meg hvor jeg har skilt noe fra Gud, hvor jeg har trukket meg tilbake i mine private rom.
Spenningene i min kropp peker på at det er noe jeg ikke ser på og heller ikke vil at Gud skal se på.
Anselm Grün

Å være en kristen uten bønnen, er like umulig som å være i live uten åndedrettet.
Martin Luther King jr.

Kroppen er min venn, et hellig og fredfullt fristed hvor jeg sammen med Gud er tryggere enn noe annet sted.
Øyvind Borgsø

Bønn og kropp er uløselig knyttet sammen. Gud er ånd, og ble menneske. Gud vevet seg sammen med kjød i Marias mave. Ånd og materie ble ett.
Samuel Rubenson

Du som har deg selv meg givet, la i deg meg elske livet, så for deg kun hjertet banker, så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.
N.F.S. Grundtvig

Vi er skapt for deg, o Gud, og urolig er mitt hjerte inntil det hviler i deg.
Augustin

Hver bevegelse jeg gjør, gjør jeg i deg, du beveger meg Jesus.
Hvert åndedrag jeg tar, tar jeg i deg.
Hvert steg jeg tar, tar jeg i deg, du er min vei Jesus.
David Crowder

I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som styrer skrittene hans.
Ordsp 16,9

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn,
skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Joh 14,26