Bønn i Bevegelse – teori

Formålet med Bønn i Bevegelse er samvær med Gud, ikke perfekt utøvelse av en teknikk. Her er det ingen som ser etter om du gjør tingene riktig. Du inviteres til å legge vekk prestasjonstanker og egne ambisjoner, og tre inn i bønnen som det hele menneske du er skapt.

Kroppen er et hellig tempel hvor en stor forvandlig finner sted; fra gammel til ny, fra hard til myk, fra livløs til full av liv, fra i seg selv til ett med Gud.

Bønn i Bevegelse er utviklet i samarbeid med Areopagos Danmark. Det er ikke noe nytt vi har utviklet som skal erstatte all annen givende bønnepraksis, men noe som kan være til berikelse i ditt åndelige liv og samtidig forbedre din psykiske og fysiske helse.
Bønn i Bevegelse kommer ut fra kirkens rike bønnepraksis, med inspirasjon fra fysioterapi, avspenningsterapi, psykosomatikk, nevrovitenskap, kampkunst og bevegelsestrening.

Bønn i Bevegelse hjelper deg å iaktta egne bevegelser, og Guds bevegelser i deg. Det hjelper deg å hengi deg til Guds bevegelser.
I Bønn i Bevegelse inviteres du til å møte omverdenen med et fredfullt ikke-dømmende blikk, og å se skaperverket i all sin praktfullhet som med skaperens blikk. Bønn i Bevegelse hjelper deg samtidig med å være årvåkent på plass i deg selv her og nå.

I alle relasjoner, i all form for kommunikasjon er det verdifullt å være til stede. Noen ganger ønsker ikke den du snakker med et svar, men bare at du følger med og lytter.
Oppmerksomhet og tilstedeværelse er en måte å vise kjærlighet på, også i din relasjon til deg selv. Er du oppmerksom overfor bevegelser og signaler i ditt indre liv, kan du samtidig være oppmerksom overfor Gud, og bli mer var overfor Guds nærvær og tilgjengelighet og du blir bedre i stand til å fange opp Guds kommunikasjon.
Dette endrer måten du forholder deg til Gud, deg selv og dine omgivelser på.

Bønn i Bevegelse inviterer deg til å la kroppen din trekke deg inn i samværet med Gud. Som ved alle åndelige disipliner er det fint med tålmodighet og åpen nysgjerrighet uten store forutinntatte holdninger.

Å vie deler av din oppmerksomhet på kroppen i bønn, kan være til stor berikelse, ikke bare for ditt bønneliv, men for alle aspekter av din hverdag. Unngår du å neglisjere kroppen når du er i bønn, blir du vant til å spille på lag med kroppen også utenfor din avmålte bønnetid.
Bønn i Bevegelse hjelper deg med å bli vant til å lytte til kroppens signaler, og til Guds kommunikasjon med deg. Du vil også bli oppmerksom på hva som hindrer deg i å følge Guds impulser, fordi økt tilstedeværelse og lytteevne gjør deg bedre i stand til å gjenkjenne forskjellene mellom negative og positive impulser.

Stress og diverse forstyrrelser leder oppmerksomheten din bort fra å være tilstede her og nå med hele deg. Rolige øvelser og bønnestillinger kan hjelpe deg med å falle til ro og koble av fra hverdagens hektiske og til tider destruktive program. Du kan oppnå bedre kontakt med ditt indre liv og lære å sette pris på hvordan du er skapt. Du vil samtidig unngå utstrakt fremmedgjøring overfor deg selv og omgivelsene.

Gjennom et mildt og kjærlig blikk kan du bevege deg rolig sammen med Gud og innstille deg på å lytte til hans kommunikasjon. Etter å ha gjort erfaringer med hvordan Gud leder deg mot det gode, er det lettere å hengi deg til Guds ledelse og virke.

Vi har alle en kropp, og Gud har velsignet den. Han ønsker vi skal ta vare på vår kropp, og leve i den slik han lever i den; i fred og frihet, og harmoni med seg selv og omgivelsene.

Kroppen er et sted hvor du kan møte Gud, og gjennom å lytte til Guds bevegelser i din egen kropp vil du bli bedre kjent med hvem du dypest sett er. Dypt i ditt indre hvisker Gud deg sannheten om hvem du er, og hva slags ønsker han har for deg. Gir du deg tid til å være oppmerksomt tilstede med Gud i din kropp, kan du oppdage hvor fornøyd Gud er med deg. Du vil få oppfylt grunnleggende behov som å bli møtt, akseptert og være ønsket, elsket og inkludert. Du blir mer overbærende overfor deg selv og andre.

De langsomme bevegelsene, som gjøres med oppmerksomhet, virker avslappende. De trigger kroppens egne systemer som hjelper deg med å falle til ro i kropp og sinn og å lytte til kroppens signaler. De rolige bevegelsene smører samtidig leddene, øker bevegeligheten og blodsirkulasjonen og bedrer din koordinasjon. De øker din evne til å være tilstede her og nå og mestre et turbulent sinn. Bevegelsene gjør deg samtidig var på Guds mangfoldige kommunikasjon.

Repetisjon av Guds ord sammen med bevegelsene, hjelper deg med å få ordet forankret i ditt indre slik at det kan bli styrende i din adferd. Det kan også gi deg erfaringer med at ordet er livgivende og kan komme til deg i gitte situasjoner.

Motorikk har betydning for evnen til å ta til deg lærdom, la den synke inn og bli værende. Repetisjon og tilpassede bevegelser øker samtidig konsentrasjonsevnen. Guds ord i kombinasjon med rolige repetitive bevegelser, kan derfor berøre deg dypere enn du aner.
Gud kan gjennom Bønn i Bevegelse ta deg med bak alle påklistrede masker og forsvarsverker bygd på oppdrag fra frykten og gi næring til din dypeste lengsel. Du kan bli bedre kjent med deg selv og få styrket din selvfølelse, selvtillit og stabilitet til å mestre hverdagens prøvelser.

Kombinasjonen bevegelse, ord og pust hjelper deg å få troen fra hodet inn i hjertet, inn i kroppen og ut i livet. Det åpner for å se deg selv og skaperverket mer med Guds blikk, og ikke et bekymret, vurderende eller dømmende blikk.

Mer teori finner du i bøkene «Lytte til Gud» og «Bøn i Bevægelse».