Kristen meditasjon

Meditasjon er et begrep med aner langt tilbake i tid. I bibelen oversettes det blandt annet med å grunne på, som vi kan se i f.eks Salme 1.
To oversettelser fra latin som beskriver kristen meditasjon;
• medio – midten/sentrum
• meditari – søke inn mot midten

I ordet ”meditari” ligger det en bevegelse innover.
I ordet ”kristen” ligger det å følge etter/å vandre med Jesus Kristus, å være Kristus lik.
Kristen meditasjon betyr da å følge Jesus inn mot midten, inn mot kjernen, inn mot essensen av hvem du er, i møte med Gud hvor du blir forvandlet til å bli mer lik Jesus.
I roten av ordet meditasjon finner vi ”med”, som i ”medisin”.
Medisin handler om å lege, gjøre hel, helbrede, gjøre rett igjen, gjenopprette istykker-revne og knuste bilder.

I møte med Jesus bakenfor alt som ikke er ditt egentlige jeg, oppdager du din ukrenkelige og uangripelige verdighet og erfarer å bli reist opp og satt sammen til en hel person; Den personen du opprinnelig er skapt til å være.

«Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.»
2.Kor 4:16